Saimaa  easter dog show 2020

Näyttelymme on peruttu force majeure -syystä COVID 19- epidemian johdosta. Katso alta ohjeet näyttelyn ilmoittautumismaksujen palautuksen anomiseksi.

 

Our show is cancelled due to the COVID 19 -virus.

 

 

Saimaa easter dog show 2020

Hyvä näytteilleasettaja

Saimaa Easter Dog Show 2020 -tapahtuma, joka käsitti kaksi kaikkien rotujen näyttelyä 11.-12.4. on peruttu kokonaisuudessaan force majeure syistä Covid-19 -epidemian vuoksi. Niille näytteilleasettajille, jotka ovat ilmoittaneet koiriaan näyttelyyn, tarjoamme mahdollisuutta hakea rahojen palautusta ohjeiden mukaan. 

Näytteilleasettajalle palautettava rahamäärä on näyttelyn ilmoittautumismaksu, josta vähennetään 8€ / koira aiheutuneita kuluja. Kulujen vähennys tapahtuu kuitenkin niin, että vähennettävä summa on korkeintaan 16€ per näytteilleasettaja. (vähennys max kahdesta koirasta/omistaja/näyttely).

Näyttelymaksuja palautetaan ainoastaan hakemusta vastaan ja palautusten maksaminen käynnistyy vasta hakemusajan päätyttyä. Palautusten hakija vastaa siitä, että kaikki kysytyt tiedot on ilmoitettu oikein hakulomakkeella, jotta palautus voidaan suorittaa.

Pahoittelemme tilannetta ja toivotamme teidän tervetulleiksi seuraavaan näyttelyymme kesäkuussa 2021 Lappeenrantaan!

Yst. terveisin
Näyttelytoimikunta

 

Saimaa easter dog show 2020

Dear exhibitor

Saimaa Easter Dog Show 2020 event, which consisted of two  all breed dog shows on 11.-12.4. has been completely canceled based on the force majeure situation due to the Covid-19 epidemic. For those exhibitors who have registered their dogs for the show, we offer the opportunity to apply for a refund according to the instructions.

The amount to be returned to the exhibitor is the registration fee for the show, from which 8 € / dog of various expenses incurred will be deducted. However, the total deduction per exhibitor will be 16 € at the maximum.

Entry fees will only be refunded upon application and payment of refunds will not start until the end of the application period. The refund applicant is responsible for ensuring that all the requested information  is provided correctly on the application form in order for the refund to be made. 

 We apologize for the situation and welcome you to our next show in June 2021 in Lappeenranta!

 

Best regards
Show committee

 

Hakuohjeet

Täyttämällä huolellisesti tämän sivun alalaidassa olevan lomakkeen ja lähettämällä sen 17.4.2020 mennessä, olet oikeutettu saamaan näyttelymaksun palautusta yllä mainitulla tavalla.

Huomioithan, että yhdellä hakemuksella anotaan palautusrahat kaikkien koirien osalta, mutta molemmista näyttelyistä on täytettävä oma lomakkeensa. Ole erityisen tarkkana, että koirien rekisterinumerot tulevat oikein, jotta voimme kohdentaa palautuksen. Olethan tarkkana näyttelyiden päivämääristä, jotta anot oikeasta näyttelystä palautuksia.

Näyttelytoimikunta käsittelee hakemukset ja palauttaa rahat ilmoittamallenne suomalaiselle pankkitilille. Ulkomaisten pankkitilien osalta annetaan erilliset ohjeet suoraan hakemuksen täyttäneille sähköpostitse. Jos koet, että et tarvitse näyttelymaksujen palautusta, sinun ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä.

Jokaisen hakemuksen osalta tullaan tarkistamaan, että kyseiset koirat on ilmoitettu näyttelyyn. Huolehdi, että koiran rekisterinumero on varmasti oikein. Varmista, että pankkitilisi numero on IBAN-muodossa.

Huomaa, että molemmista näyttelyistä on tehtävä omat hakemuksensa!

Instructions

Fill the application form below this text carefully and send it by April 17, 2020, so you are entitled to a refund of the exhibition fee as described above.

Please note that one application will apply for a refund for all dogs, but You need to fill application for both shows. Please be careful about the dates of the shows so that you can request refunds for the show You have entried your dogs.

The exhibition committee will process the applications and return the money to the Finnish bank account you have indicated. For foreign bank accounts, separate instructions will be given by e-mail directly to those who have completed the application. If you feel that you do not need a refund of the exhibition fees, you do not need to take any action.

For each application, it will be checked that the dogs in question have been entered in the show.

 

 

Hae näyttelymaksun palautusta

TÄYTÄ HUOLELLISESTI KAIKKI KYSYTYT KENTÄT. JOS OLET ILMOITTANUT KOIRIA MOLEMPIIN NÄYTTELYIHIN, TEE KUMMASTAKIN NÄYTTELYSTÄ OMA HAKEMUS.

VAIN 17.4. MENNESSÄ TULLEET HAKEMUKSET KÄSITELLÄÄN.

Hyväksyntä

11 + 13 =